Մի քանի խնդիր՝ յուղելու մեր ժանգոտած ուղեղները

  • Գտե՛ք ուղղանկյունանիստի ծավալը, եթե հիմքի անկյունագիծը 5մ է, հիմքի կողմերից մեկը`3մ, իսկ բարձրությունը` 2մ:

Նշ. d=5 (անկյունագիծը)

a=3 (տրված կողմը)

c=2 (բարձրությունը)

b-? (մյուս կողմը)

V-?

b=  = 4

V= 4x3x2=24 մ3

  • 10սմ շառավիղով և 15սմ բարձրությամբ կաթսան լիքը լցված է կաթով: Տնտեսուհին ուզում էր դատարկել այդ կաթսան կաթը լցնելով մյուս կաթսայի մեջ, որի շառավիղը 9սմ է, իսկ բարձրությունը`18սմ: Կհաջողվի դա նրան անել:

Չի հաջողվի, քանի որ

V1= 102 x 15 = 1500 ∏ 

V2 = 92 x 18 = 1458∏

  • Միահարկ տունն ունի 3,2մ բարձրություն և անհրաժեշտ է, որ նրա կտուրը լինի բուրգաձև: Ինչ բարձրություն պետք է ունենա այդ բուրգը, որպեսզի տանիքի ծավալը 6 անգամ փոքր լինի տան ծավալից:

V տուն = 3,2S

V կտուր =  hS   (S-ը և՛ կտուրի, և՛ բուրգի համար նույնն է)

h-?

Vտուն = 6 Vկտուր => h կտուր = 3.2/2=1,6

h=1,6

  • Խնդիր (ամենադժվարը)

Երեք  բանվոր միասին աշխատելով` երեք  օրում  պատրաստում  են 129 դետալ:Ընդ որում` առաջին երկու օրում պատրաստում է այնքան դետալ, որքան երրորդը երեք օրում, իսկ երկրորդը հինգ օրում պատրաստում է այնքան, որքան առաջինը`վեց օրում:Քանի դետալ է պատրաստում երկրորդ բանվորը մեկ օրում:

Դիցուք 3-րդ բանվորը 1 օրում պատրաստում է x դետալ

  •   1-ին բանվորը 1 օրում պատրաստում է 3x/2 դետալ, իսկ 6 օրում՝ 9x դետալ
  •   2-րդ բանվորը 1 օրում պատրաստում է 9x/5 դետալ
  •   129/3= 43  – այսքան են պատրաստում 3 բանվորները 1 օրում
  •   1 օրում նրանք պատրաստում են x+3x/2+9x/5=43
  • (10x+15x+18x)/10  =43 => 43x/10=43 => x=10
  • 9x/5  =90/5=18

2-րդ բանվորը 1 օրում պատրաստում է 18 դետալ:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s