ვსწავლობთ ქართული| Սովորում ենք վրացերեն

გამარჯობა, მე ვარ

გმარჯობა, მე მქვია სონა. მე თექვსმეტი წლისა ვარ და მე მოსწავლე ვარ. მე ვცხოვრობ ერივანში და ვსწავლობ მხითარ სებასტაცი სასწავლო კომპლეკსში.უკვე ვსწავლობ თორმეტი კლასში. ვსწავლობ სომხურად და ქართული. მე მღვარს ქართული ორშაბათი, სამშაბათი და პარასკევი დღეები. უკვე ვკითხულობ და გავიგე ქართული.
ეხლა ნვემბერია. დღეს ხუთშაბათია. ხვალ პარასკევია, ხვალ მღვარს ქართული.

ჩემი ოჯახი

ჩემი ოჯახში მე ვარ, დედაჩემია, ჩემი ძმაა და ჩემი ბაბიაა.
ჩემი ბაბია ძალიან ლამაზი იყო, დედაჩემიც ლამაზია.
დედაჩემი მუშაობს და მეც ვმუშაობ.
ჩემი ძმა კი არ მუშაობს, არ სწავლობს.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s